سبد خرید

0 کالا - 0ریال
سبد خرید خالی می باشد!
 
 
Slideshow1 Slideshow2 Slideshow3

پیشنهاد هفته

حقوق بانکی، امروزه در روابط حقوقی اشخاص نقش فعال دارد؛ به نحوی روابط پولی و بانکی در جوامع شهری و حتی روستایی، توسعه یافته که کمتر شهروندی می توان یافت که افتتاح حساب ننموده و تسهیلات بانکی، هرچند قرض الحسنه دریافت ننموده باشد. در این میان، اشخاص حقوقی در جهت تولید، توزیع، مصرف و یا انجام خدمت و فعالیت خدماتی رابط های تنگاتنگ با بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داشته و از سهیلات بانکی متنوع تری استفاده می نمایند.
به پيشخوان مشق شب خوش آمدید

استرداد کالا

فرم زیر را همراه با جزییات جهت برگشت کالا تکمیل و ارسال کنید.

اطلاعات صورتحساب

* نام:


* نام خانوادگی:


* آدرس ایمیل:


* تلفن:


* شماره فاکتور:


تاریخ استرداد:

جزییات استرداد کالا

* نام کالا:

* کد:

تعداد:
* علت استرداد کالا:
کالا باز شده است:


جزییات:
متن نمایش داده شده در عکس را وارد کنید:

سایت رسمی انجمن روابط عمومی ایران

 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

انجمن خیرین راه و ترابری