درباره ما

مؤسسه انتشاراتی مشق شب در تاريخ ششم شهريورماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار خورشيدی با شماره ثبت 7676 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با احترام به ديدگاه و عملكرد پيشينيان با اهداف متعالی در ساختاری نو ادامه فعاليت مي‌دهد.

مدير مسئول انتشارات مشق شب و صاحب امتياز نماد اعتبار الكترونيكي، جناب آقاي رضا هوشمند هستند.

«مشق شب» با هدف گسترش و تعالی فرهنگ، علم و ادب ايران زمين با بهره‌مندی از دانش، تجربه، آگاهی و خلاقيت كارشناسان و متخصصان تحريريه و چاپ همواره كوشيده است كيفيت و كميت كتب، نشريات و ساير توليدات خود را ارتقا دهد و در هدف‌گذاری سازمانی به نوآوری، ابتكار و ارائه عملكردی حرفه‌ای به عنوان يك اصل می نگرد.

موسسه انتشاراتي مشق شب به ارزش‌های متعالی فرهنگی، علمی، ادبی و مذهبی ايران زمین پايبند است و با احترام به دانش و قلم نويسندگان، مترجمان، دانشمندان و پژوهندگان ساير ملل، هماره می كوشد پژواك انديشه و تفكر ايران و ايرانی باشد.

امروز در خجسته‌ترين لحظاتِ طلوعِ باورهايمان، با توكل به حضرت دوست، وطن را مشق مي‌كنيم و باور داريم اين سروش، ماندگار است تا فردای تاريخ.

 

 

سایت رسمی انجمن روابط عمومی ایران

 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

انجمن خیرین راه و ترابری