اخبار

 
 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

کتاب حجاب در آئینه نظام کیفری (جرم‌انگاری، مبانی، چالش‌ها) نوشتۀ دکتر محمود باقری وکیل درجۀ اول دادگستری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق‌جزا و جرم‌شناسی توسط انتشارات مشق شب چاپ و منتشر شد.

 به گزارش خبرنگار مشق شب، دکتر محمود باقری با تأکید بر این‌که میان اصل وجوب حجاب و الزام به آن تفاوت وجود دارد، تصریح کرد: بررسی و پژوهش‌های دینی و فقهی در بستر سیره، تاریخ و متون مرجع نشان می‌دهد که وجوب حجاب شرعی یکی از بنیان‌های اعتقادی مسلمانان و دارای مبانی قرآنی و روایی است، اما الزام و اجبار بر آن، نه تنها فاقد هر گونه مبنا و توجیه دینی و اخلاقی است؛ بلکه از جهت رفتارشناسی و آثارسنجی اَعمال دارای پیامدهای منفی و نقضِ غرض اخلاقی و مخالف با کرامت، عقل و اختیار به عنوان ویژگی‌های ذاتی انسان است.

این استاد دانشگاه افزود: تشخیص و تمیز بین وجوب شرعی حجاب که امری ایمانی به شمار می‌آید، از تحمیل و اجبارِ بر رعایت حجاب، که امری برونی و فیزیکی می‌باشد، چالش تحمیل حجاب بر زنان را با تفکیک آن از مبانی وجوب شرعی حجاب، ابهام‌زادیی نموده و برآیند آن، پدیدار شدنِ فقدان مبنای شرعی برای اجبار دیگران به رعایت حجاب است.

به گفته وی، اجبار در این خصوص و غالب موضوعات با صبغۀ شخصی و اخلاقی، مخالف اصل کمال‌جویی انسان است؛ کمالی که لازمه‌اش انتخاب و اختیار درونی بوده و ماهیتاً با اجبار قابل تحقق نیست.

این پژوهشگر حقوق جزا و جرم‌شناسی ضمن بیان این مطلب که وجوب شرعی حجاب متفاوت از الزام کیفری بر رعایت آن است، یادآور شد: کتاب حجاب در آئینه نظام کیفری (جرم‌انگاری، مبانی، چالش‌ها)  با پیش‌فرض وجوب حجاب شرعی، موضوع کتاب را بررسی الزام کیفری بر آن قرار داده است.

شایان ذکر است، علاقه‌مندان و حقوقدانان می‌توانند برای تهیه کتاب حجاب در آئینه نظام کیفری (جرم‌انگاری، مبانی، چالش‌ها) که در 88 صفحه و قطع رقعی وارد بازار نشر شده است، با شماره‌های 7-66962516 تماس بگیرند.

مطالب مرتبط:

اخبار رسمی/ کتاب «حجاب در آئینه نظام کیفری» چاپ و منتشر شد

240x240

سایت رسمی انجمن روابط عمومی ایران

 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

انجمن خیرین راه و ترابری