حقوق بانکی کاربردی(جلد اول و جلد دوم)

حقوق بانکی کاربردی(جلد اول و جلد دوم)

انتشارات: مشق شب
کد: 6008
وضعیت: موجود در انبار
2,400,000ریال
تعداد:
سرشناسه : توفیق، علیرضا، ‏‫۱۳۵۴‬-، گردآورنده 
Tofigh, Alireza
‏عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام 
Iran. Laws, etc.
‏عنوان و نام پديدآور : حقوق بانکی کاربردی/علیرضا توفیق ؛ ‏‫با همکاری گروه پژوهش‌های حقوقی هلدینگ داروگر.‬
‏مشخصات نشر : تهران: مشق شب، ‏‫۱۳۹۷.
‏مشخصات ظاهری : ۲ ج.‬: ‏‫مصور، جدول، نمودار. ‬
‏شابک : ‏‫دوره‬‏‫:‏‫‭978-600-8920-38-0‬‬‬ ؛ ‏‫ج. ۱‬‬‬‏‫:‏‫‭978-600-8920-37-3‬‬‬ ؛ ‏‫ج.۲‬‏‫:‏‫‭978-600-8920-39-7‬‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏‫بالای عنوان: حقوق در آیینه رویه قضایی.‬
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه.‬
‏مندرجات : ‏‫ج. ۱. عقود بانکی : (تعاریف، اصطلاحات، ساختار نظام بانکی، انواع بانک...).- ج. ۲. دعاوی بانکی.‬
‏عنوان دیگر : ‏‫‬حقوق در آیینه رویه قضایی.
‏موضوع : بانک و بانکداری -- قوانین و مقررات -- ایران
‏موضوع : Banking law -- Iran
‏موضوع : بانک و بانکداری -- ایران -- جنبه‌های حقوقی
‏موضوع : Banks and banking -- Iran -- Legal aspects
‏شناسه افزوده : هلدینگ داروگر. گروه پژوهش‌های حقوقی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭KMH۹۴۰‏‫‬‮‭/ت۹ح۷ ۱۳۹۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۳۴۶/۵۵۰۸۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۵۹۱۹۵۴
فهرست کتاب :
مجوز ارشاد :

 

سرشناسه : توفیق، علیرضا، ‏‫۱۳۵۴‬-، گردآورنده 
Tofigh, Alireza
‏عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام 
Iran. Laws, etc.
‏عنوان و نام پديدآور : حقوق بانکی کاربردی/علیرضا توفیق ؛ ‏‫با همکاری گروه پژوهش‌های حقوقی هلدینگ داروگر.‬
‏مشخصات نشر : تهران: مشق شب، ‏‫۱۳۹۷.
‏مشخصات ظاهری : ۲ ج.‬: ‏‫مصور، جدول، نمودار. ‬
‏شابک : ‏‫دوره‬‏‫:‏‫‭978-600-8920-38-0‬‬‬ ؛ ‏‫ج. ۱‬‬‬‏‫:‏‫‭978-600-8920-37-3‬‬‬ ؛ ‏‫ج.۲‬‏‫:‏‫‭978-600-8920-39-7‬‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏‫بالای عنوان: حقوق در آیینه رویه قضایی.‬
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه.‬
‏مندرجات : ‏‫ج. ۱. عقود بانکی : (تعاریف، اصطلاحات، ساختار نظام بانکی، انواع بانک...).- ج. ۲. دعاوی بانکی.‬
‏عنوان دیگر : ‏‫‬حقوق در آیینه رویه قضایی.
‏موضوع : بانک و بانکداری -- قوانین و مقررات -- ایران
‏موضوع : Banking law -- Iran
‏موضوع : بانک و بانکداری -- ایران -- جنبه‌های حقوقی
‏موضوع : Banks and banking -- Iran -- Legal aspects
‏شناسه افزوده : هلدینگ داروگر. گروه پژوهش‌های حقوقی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭KMH۹۴۰‏‫‬‮‭/ت۹ح۷ ۱۳۹۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۳۴۶/۵۵۰۸۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۵۹۱۹۵۴
فهرست کتاب :
مجوز ارشاد :

 

نظر خود را اضافه کنید.

نــام:


خلاصه بررسی:

کیفیت: بد           خوب

متن نمایش داده شده در عکس را وارد کنید:سایت رسمی انجمن روابط عمومی ایران

 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

انجمن خیرین راه و ترابری